Remonta NOVA spol. s r.o.

Úvodní stránka
Čím se zabýváme
Kde nás najdete
Kontakt
Napište nám

Půdní vestavby
Aktuální nabídka
Právní ochrana

Splátkový kalendář

Standardní výbava Kódování češtiny
windows - pc latin2
mac - kamenickych
latin2 - ascii
Právní ochrana

Volbou nabídky jmenované firmy vstupuje klient do smluvního vztahu, kterým je mu zcela určitým způsobem zajištěno nabytí vlastnictví bytové jednotky samotné včetně spoluvlastnického podílu klienta na společných částech domu a na zastavěném pozemku, na kterém je postaven dům, kde se realizuje výstavba dle smlouvy. Firma se snaží svoji nabídku přizpůsobit konkrétní poptávce klienta.

Rámec smluvního ujednání klienta s firmou tvoří zákon č. 72/94 Sb.(o vlastnictví bytů) - samotná smlouva s klientem pak obsahuje nejen úpravu podmínek vlastní realizace výstavby, ale též právní úpravu postavení klienta po dokončení výstavby, tj.: zejm. identifikaci budované jednotky (popis, výměry, vybavení aj.), určení společných částí domu, ke kterým klient nabývá spoluvlastnický podíl v určité výši, závazky k domu včetně způsobu správy a pravidel hospodaření, do kterých klient jako budoucí vlastník jednotky vstoupí po kolaudaci, převádí se spoluvlastnický podíl k zast. pozemku, finanční podmínky realizace výstavby - když splátkový kalendář zpravidla navazuje na harmonogram postupu stavebních prací, další ujednání.

Významným prvkem těchto ujednání je zajištění právní jistoty účastníků vztahu v tom směru, že firmě Remonta NOVA s.r.o. přísluší právo i povinnost k výstavbě jednotek zpravidla již dle obsahu smlouvy o výstavbě (uzavřena s majitelem domu), která je vložena do katastru nemovitostí a která již obsahuje hlavní podmínky výstavby jednotek v domě.

Copyright  (c)  1998 - 1999   Veselka.CZ